راه های ارتباطی با دبیرستان غیردولتی تمام هوشمند هدف

 

راه های ارتباطی با دبیرستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف

تلفن

32246560 - 086

فکس

32229566 - 086

همراه مؤسس

09181623462

وب سایت

www.Hadaf-School.ir

پست الکترونیکی

Hadaf.SmartSchool@gmail.com

کانال تلگرام

Telegram.me/HadafSmartSchool

کانال شاد

Shad.ir/HadafSmartSchool

آدرس

خیابان شهید رجایی (ملک) - کوچه رضوان

کد پستی 3813917796