*** مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف در یک نگاه ***

 

*** مروری بر دستاوردهای مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند هدف ***

 

موفقیت ها و افتخارات دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

انتخاب مدیر و مؤسس دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف به عنـوان مــدیــــر نمـــونــه استـان مـرکـزی

 

انتخاب معاون فناوری اطلاعات دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف به عنـوان معــاون نمـــونـــه سـال تحصیلی 96-95

 

موفقيت های علمی

 

موفقیت های هنری

 

موفقیت های ورزشی

 

موفقیت های علوم قرآنی

 

افتخارآفرینان

 

شایستگان امروز، دانشمندان فردا

 

ابتکارات و ابداعات

 

مشارکت و همکاری پيوسته و ارزشمند اوليای محترم دانش آموزان عزیز