راه های ارتباطی با پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف

 

راه های ارتباطی با پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه هوشمند هدف

تلفن

32240240 - 086

فکس

32241414 - 086

همراه مؤسس

09181623462

وب سایت

www.Hadaf-School.ir

پست الکترونیکی

Hadaf.SmartSchool@gmail.com

کانال تلگرام

Telegram.me/HadafSmartSchool

کانال شاد

Shad.ir/HadafSmartSchool

آدرس

خیابان شهید رجایی (ملک) - بن بست سهرابی

کد پستی 3813955575