کسب مقام برتر توسط کادر ورزشی مدرسه راهنمايي غيردولتی هوشمند هدف در مسابقات شنای مدارس شهرستان اراک

..:: برای مشاهده کليک فرماييد ::..

 

 

نمايي از موفقيت های ورزشی کسب شده توسط دانش آموزان افتخار آفرين مجتمع آموزشی غيردولتی هدف: