به نام خداوند جان و خرد

 

برنامه هفتگی کلاسهای توليد محتوای آموزشی الکترونيکی

ويژه همکاران ارجمند مدارس و مراکز غیردولتی

تابستان 1392

 

 

گروه آموزشی

زمان برگزاری کلاس

روز

ساعت

گروه اول

يکشنبه

 

سه شنبه

18 تا 20

گروه دوم

دوشنبه

 

چهارشنبه

18 تا 20

 

 

*** کلاسها رايگان و به منظور ارج نهادن به زحمات ارزشمند همکاران شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل می گردد

 

 

*** برای ثبت نام در کلاسها، لطفا با شماره تلفن های 2246560 یا 2229566 تماس حاصل فرمایید

 

 

*** به علت تعاملی بودن فضای کلاسها،از اساتيدصاحب نظر ومتخصص دعوت می نماييم تابرای پربارتر نمودن هرچه بیشتر سطوح آموزشی،ما را ياری نمایند

 

 

پذیرای شما بزرگواران هستیم - مهندس ایمانی