به نام خداوند جان و خرد

 

اسامی و مشخصات کادر اداری و آموزشی دبيرستان غيردولتی هوشمند پسرانه هدف

 

عباس ایمانی

کارشناس علوم تجربی

مدیر نمونه استان مرکزی

مدیر و مؤسس

 

مجتمع آموزشی غیردولتی هدف

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Imani (6)

سيدعليرضا نبئی

کارشناس ریاضی

معاون آموزشی و پرورشی

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Seyyed Alireza Nabaei

مهندس عليرضا ايمانی

کارشناس ارشد مهندسی صنايع

کارشناس ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

معاون فناوری اطلاعات

عکس پرسنلی علیرضا ایمانی

منوچهر نیک نژاد

کارشناس علوم تجربی

دبير علوم تجربی

منوچهر نیکونژاد

حسین پنجه ای

کارشناس فیزیک

دبیر ریاضی

حسین پنجه ای

دکتر ابوالفضل رجبی

دکترای فلسفه

دبیر ادبیات فارسی

ابوالفضل رجبی

رضا احسان پور

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

دبیر ادبیات فارسی

حبیب اله صابری نسب

کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی

دبير عربی

حبیب اله صابری نسب

قاسم عسگری

کارشناس زبان انگلیسی

دبير زبان انگلیسی

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Ghasem Asgari

محمدرضا صباحی پویا

کارشناس علوم تربیتی، دینی و قرآن

دبير معارف و علوم قرآنی

محمدرضا صباحی پویا

مجید عزیزآبادی

کارشناس مدیریت دولتی

دبیر کار و فناوری و آمادگی دفاعی

مجید عزیزآبادی

سیدسعید سجادی

کارشناس هنرهای تجسمی

دبير فرهنگ و هنر

Seyyed Saeid Sajjadi

محمدرضا میرزایی

کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

دبير تربیت بدنی و سلامت

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: MohammadReza Mirzaei

امیرمحمد فراهانی

کارشناس حقوق

دبير مطالعات اجتماعی

امیرمحمد فراهانی

سارا چراغی

کارشناس زیست شناسی

متصدی امور اداری و مالی

سارا چراغی

ساجده سادات بطحایی

کارشناس ادبیات فارسی

متصدی امور اداری

ساجده سادات بطحایی

مهدیس جیریایی

کارشناس علوم تربیتی

متصدی امور اداری

مهدیس جیریایی