به نام خداوند جان و خرد

 

اسامی و مشخصات کادر اداری و آموزشی دبيرستان غيردولتی هوشمند پسرانه هدف

 

(دوره اول متوسطه)

 

 

عباس ايمانی

مدير و مؤسس

مدیر نمونه استان مرکزی

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Imani (6)

مجيد عبدی

معاون پرورشی

دبیر "تفکر و سبک زندگی، عربی و آمادگی دفاعی"

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Majid Abdi

مهندس عليرضا ايمانی

معاون فناوری اطلاعات

دبیر "ریاضی"

مدرس "توليد محتوای آموزشی الکترونيکی"

کارشناس ارشد مهندسی صنايع

کارشناس ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

Alireza Imani

سيدعليرضا نبئی

معاون آموزشی

کارشناس ریاضی

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Seyyed Alireza Nabaei

غلامرضا اسحاقی

معاون اجرایی

کارشناس آموزش ابتدایی و دوره اول متوسطه

غلامرضا اسحاقی

دکتر حمیدرضا سلیمانی

مشاور

دکترای زبان و ادبیات فارسی

منوچهر نیک نژاد

دبير "علوم تجربی"

کارشناس علوم تجربی

منوچهر نیکونژاد

دکتر ابوالفضل رجبی

دبير "ادبیات فارسی"

دکترای فلسفه

ابوالفضل رجبی

قاسم عسگری

دبير "زبان انگلیسی"

کارشناس زبان انگلیسی

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Ghasem Asgari

محمدرضا صباحی پویا

دبير "قرآن و پیام های آسمان"

کارشناس علوم تربیتی، دینی و قرآن

محمدرضا صباحی پویا

سیدسعید سجادی

دبير "فرهنگ و هنر"

کارشناس هنرهای تجسمی

Seyyed Saeid Sajjadi

محمدرضا میرزایی

دبير "تربیت بدنی و سلامت"

کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: MohammadReza Mirzaei

امیرمحمد فراهانی

دبير "مطالعات اجتماعی"

کارشناس حقوق

امیرمحمد فراهانی