راه های ارتباطی با مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند پسرانه هدف:

 

 

left-arrow-15

دبیرستان غیردولتی هوشمند پسرانه هدف

 

 

left-arrow-15

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هوشمند  پسرانه هدف