بسمه تعالی

برنامه هفتگی مدرسه راهنمايي غيردولتی هدف

کلاس دوم A راهنمايي                 سال تحصيلی 91-90

 

ساعات تدريس

 

ايام هفته

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

علوم

حرفه وفن

رياضی

کامپيوتر

 

علوم

يکشنبه

زبان

علوم اجتماعی

عربی

 

دوشنبه

ورزش

رياضی

 

پرورشی

قرآن

عربی

 

کامپيوتر

سه شنبه

علوم

علوم اجتماعی

 

حرفه وفن

املا

 

چهارشنبه

دينی

زبان

رياضی

رياضی

 

زبان

پنجشنبه

پرورشی

 

انشا

هنر

فارسی

 

 

هدف، شکوفايي و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان عزيز شماست