به نام خداوند جان و خرد

 

برنامه هفتگی کلاس های درسی

 

دبیرستان غيردولتی هوشمند هدف

 

سال تحصیلی 99-98

 

 

برای مشاهده برنامه، کلاس موردنظر را انتخاب نمایید:

 

 

کلاس هفتم A

 

 

کلاس هفتم B

 

 

کلاس هشتم

 

 

کلاس نهم