به نام خداوند جان و خرد

 

برنامه هفتگی کلاس های درسی

 

دبیرستان غيردولتی هوشمند هدف

 

سال تحصیلی 97-96

 

 

برای مشاهده برنامه، کلاس موردنظر را انتخاب نمایید:

 

 

کلاس هفتم

 

 

کلاس هشتم A

 

 

کلاس هشتم B

 

 

کلاس نهم