به نام خداوند جان و خرد

 

برنامه هفتگی کلاس های درسی

 

دبیرستان غيردولتی هوشمند هدف

 

سال تحصیلی 94-93

 

 

برای مشاهده و دانلود برنامه، ابتدا پایه و کلاس موردنظر را انتخاب نمایید:

 

 

کلاس هفتم A

 

 

کلاس هفتم B

 

 

کلاس هشتم