به نام خداوند جان و خرد

برنامه هفتگی کلاس های تابستانی "دروس پايه"

مدرسه غیردولتی هوشمند هدف

تابستان 1392

 

 

 

*** گروه A: کلاس هفتم (دبيرستان) ***

 

 

*** گروه B: کلاس سوم (راهنمایی) ***

 

 

 

*** شروع کلاس ها از روز دوشنبه مورخ 1392.4.10 خواهد بود ***

 

 

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزيز و اولیای فرهیخته