*** زبان انگليسی ***

 

برای دريافت فايل ها، روی هر گزينه کليک راست نموده و گزينه Save Target As را انتخاب نمایید

بدین ترتیب قادر خواهید بود تا فایل موردنظر را در محل دلخواه ذخیره فرمایید

 

*** مطالب جدیدتر در ابتدای لیست اضافه می شوند ***

 

left-arrow-15

سؤالات امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه نهم (خردادماه 98) - هماهنگ استانی (استان مرکزی)

left-arrow-15

سؤالات زبان انگلیسی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان اصفهان

left-arrow-15

سؤالات زبان انگلیسی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان همدان (نوبت عصر)

left-arrow-15

سؤالات زبان انگلیسی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان همدان (نوبت صبح)

left-arrow-15

سؤالات زبان انگلیسی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان زنجان

left-arrow-15

نمونه سؤالات زبان انگلیسی هفتم (آزمون آنلاین) - 23 دی 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات زبان انگلیسی هشتم (آزمون آنلاین) - 23 دی 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات زبان انگلیسی نهم (آزمون آنلاین) - 23 دی 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات دانش آموزان برتر (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی (سوم - راهنمايي)