*** علوم تجربی ***

 

برای دريافت فايل ها، روی هر گزينه کليک راست نموده و گزينه Save Target As را انتخاب نمایید

بدین ترتیب قادر خواهید بود تا فایل موردنظر را در محل دلخواه ذخیره فرمایید

 

*** مطالب جدیدتر در ابتدای لیست اضافه می شوند ***

 

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (قسمت سوم) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (قسمت دوم) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (قسمت اول) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - نکات کوتاه آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - نکات آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (سری چهارم) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - نکات آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (سری سوم) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - نکات آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (سری دوم) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - نکات آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) (سری اول) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هفتم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (سفره سلامت) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی هفتم - نکات آموزشی فصل دوازدهم (سفره سلامت) - 98.12.19

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - نکات کلیدی فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) - 98.12.18

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - نکات آموزشی فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) - 98.12.17

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (دنیای گیاهان) - 98.12.17

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (رویش سرخس) - 98.12.17

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (نهاندانگان) - 98.12.17

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (بازدانگان) - 98.12.17

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (خزه ها) - 98.12.17

left-arrow-15

علوم تجربی هفتم - فیلم آموزشی فصل یازدهم (یاخته و سازمان بندی آن) - 98.12.16

left-arrow-15

علوم تجربی هفتم - نمونه سؤالات فصل یازدهم (یاخته و سازمان بندی آن) - 98.12.16

left-arrow-15

علوم تجربی هفتم - نکات آموزشی فصل یازدهم (یاخته و سازمان بندی آن) - 98.12.16

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - فیلم آموزشی فصل یازدهم (نامگذاری کانی ها) - 98.12.16

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - فیلم آموزشی فصل یازدهم (شناسایی کانی ها) - 98.12.16

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - نکات آموزشی فصل یازدهم (کانی ها) - 98.12.16

left-arrow-15

علوم تجربی پایه هشتم - نمونه سؤالات فصل دهم (مغناطیس) - 98.12.15

left-arrow-15

علوم تجربی پایه نهم - نمونه سؤالات فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) - 98.12.15

left-arrow-15

علوم تجربی پایه هفتم - فیلم آموزشی فصل یازدهم (یاخته و سازمان بندی آن) - 98.12.14

left-arrow-15

علوم تجربی پایه هفتم - نکات آموزشی فصل یازدهم (یاخته و سازمان بندی آن) - 98.12.13

left-arrow-15

علوم تجربی پایه هشتم - نمونه سؤالات فصل دهم (مغناطیس) - 98.12.13

left-arrow-15

علوم تجربی پایه هشتم - نکات آموزشی فصل یازدهم (کانی ها) - 98.12.13

left-arrow-15

علوم تجربی پایه هشتم - نکات کوتاه آموزشی فصل یازدهم (کانی ها) - 98.12.12

left-arrow-15

علوم تجربی هشتم - فیلم آموزشی فصل دوازدهم (سنگ ها) - 98.12.12

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - نمونه سؤالات فصل های اول تا دهم - 98.12.12

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - نکات آموزشی فصل های دهم (نگاهی به فضا) و یازدهم (گوناگونی جانداران) - 98.12.12

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی فصل یازدهم (گوناگونی جانداران) - 98.12.11

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی معرفی سیاره های منظومه شمسی - 98.12.11

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی سفر به فضا - 98.12.10

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی سفر به کهکشان راه شیری - 98.12.10

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی درباره شهاب سنگ ها - 98.12.10

left-arrow-15

علوم تجربی نهم - فیلم آموزشی تعیین جهت در شب با استفاده از صورتهای فلکی - 98.12.10

left-arrow-15

سؤالات امتحان نهایی علوم تجربی پایه نهم (خردادماه 98) - هماهنگ استانی (استان مرکزی)

left-arrow-15

سؤالات امتحان نهایی علوم تجربی پایه نهم (خردادماه 97) - هماهنگ استانی (تمام استان ها)

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان زنجان

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان قزوین

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان آذربایجان غربی

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان البرز (نوبت صبح)

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان البرز (نوبت عصر)

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان لرستان - پاسخنامه

left-arrow-15

سؤالات امتحانی علوم تجربی هماهنگ استانی پایه نهم - نوبت دوم (خردادماه 1395) - استان لرستان

left-arrow-15

نمونه سؤالات علوم تجربی هفتم (آزمون آنلاین) - 14 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات علوم تجربی هشتم (آزمون آنلاین) - 14 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات علوم تجربی نهم (آزمون آنلاین) - 14 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات علوم تجربی هفتم (آزمون آنلاین) - 25 آذر 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات علوم تجربی هشتم (آزمون آنلاین) - 25 آذر 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات علوم تجربی نهم (آزمون آنلاین) - 25 آذر 95

left-arrow-15

*** اهرم ها، انواع آن و توضیحات مرتبط - عرشیا محمدی و محمدرضا شیرالی پور - پایه نهم ***

left-arrow-15

*** دانلود جزوه ایمنی در آزمایشگاه ***

left-arrow-15

*** دانلود جزوه آموزش مهارتهای آزمایشگاهی ***

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل پانزدهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل چهاردهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل سیزدهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل دوازدهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل یازدهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل دهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل نهم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل هشتم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل هفتم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل ششم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل پنجم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل چهارم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل سوم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل دوم (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی فصل اول (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

پاورپوینت - شهاب و شهاب سنگ - کاری از دانش آموز افشین رحیمی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

پاورپوینت - کار، انرژی، جابجایی و نيرو - کاری از دانش آموز علی رحمتی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال نوبت اول (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال نوبت اول (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤالات دانش آموزان برتر (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی (سوم - راهنمايي)