*** مطالعات اجتماعی ***

 

برای دريافت فايل ها، روی هر گزينه کليک راست نموده و گزينه Save Target As را انتخاب نمایید

بدین ترتیب قادر خواهید بود تا فایل موردنظر را در محل دلخواه ذخیره فرمایید

 

*** مطالب جدیدتر در ابتدای لیست اضافه می شوند ***

 

left-arrow-15

سؤالات امتحان نهایی مطالعات اجتماعی پایه نهم (خردادماه 98) - هماهنگ استانی (استان مرکزی)

left-arrow-15

سؤالات امتحان نهایی مطالعات اجتماعی پایه نهم (خردادماه 97) - هماهنگ استانی (استان مرکزی)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی نوبت دوم پایه نهم جهت شرکت در امتحانات هماهنگ استانی - خردادماد 1395 - 3 (جواب سؤالات)

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی نوبت دوم پایه نهم جهت شرکت در امتحانات هماهنگ استانی - خردادماد 1395 - 3

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی نوبت دوم پایه نهم جهت شرکت در امتحانات هماهنگ استانی - خردادماد 1395 - 2

left-arrow-15

نمونه سؤالات امتحانی نوبت دوم پایه نهم جهت شرکت در امتحانات هماهنگ استانی - خردادماد 1395 - 1

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان آذربایجان غربی

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان خراسان رضوی (نوبت عصر)

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان مازندران

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان مرکزی (نوبت عصر)

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان مرکزی (نوبت صبح)

left-arrow-15

سؤالات مطالعات اجتماعی هماهنگ استانی پایه نهم - خردادماه 1395 - استان فارس

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی هفتم - 11 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی هفتم (آزمون آنلاین) - 7 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی هشتم (آزمون آنلاین) - 7 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی نهم (آزمون آنلاین) - 7 اردیبهشت 96

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی هشتم (آزمون آنلاین) - 5 اسفند 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی هفتم (آزمون آنلاین) - 5 اسفند 95

left-arrow-15

نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی نهم (آزمون آنلاین) - 5 اسفند 95

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحان نهایی مطالعات اجتماعی درس های 13 تا 24 (نهم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحان نهایی مطالعات اجتماعی درس های 1 تا 12 (نهم - متوسطه)

left-arrow-15

پاورپوینت درس 13 - کاری از دانش آموز مبین مددی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحانی جغرافيا (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحان نهایی جغرافيا (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال جغرافيا - آزمون های هماهنگ استانی (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال تاريخ - آزمون های هماهنگ استانی (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحان نهایی تاريخ (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحان نهایی اجتماعی (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال امتحان نوبت اول اجتماعی (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال مطالعات اجتماعی نوبت اول (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال مطالعات اجتماعی (هفتم - متوسطه)

left-arrow-15

نمونه سؤال جغرافيا (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال تاريخ (سوم - راهنمايي)

left-arrow-15

نمونه سؤال اجتماعی (سوم - راهنمايي)